ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
tel. + 48 22 490 86 51

ul. Hryniewickiego 6A/36
81-340 Gdynia
tel. + 48 58 711 21 01

Select language: PLEN

Proces przejścia na normy PN EN ISO 9001:2015 oraz PN EN ISO 14001:2015. Normy ISO 9001:2008 oraz PN EN ISO 14001:2005 zostały zastąpione odpowiednio nowymi wydaniami ISO 9001:2015 oraz PN EN ISO 14001:2015. W związku z powyższym certyfikacje na zgodność z ISO 9001:2008 oraz PN EN ISO 14001:2005 oraz utracą ważność po upływie trzech lat od publikacji nowych wydań. Wszystkie certyfikacje na zgodność z ISO 9001:2008 oraz PN EN ISO 14001:2005 pozostaną ważne w trakcie tego okresu, jednakże data wygaśnięcia certyfikatów upłynie z dniem przejścia na nowe wydania lub najpóźniej we wrześniu 2018. Aby zapewnić ciągłość certyfikacji należy ukończyć proces przejścia przed powyższą datą.


Zobacz wszystkie aktualności