ul. Zygmunta Markerta 1 lok. 5
02-495 Warszawa
tel. + 48 22 490 86 51

ul. Hryniewickiego 6A/36
81-340 Gdynia

Select language: PLEN

Opracowanie 8 wydania standardu BRC Global Standard for Food Safety nastąpiło po konsultacjach, mających na celu zrozumienie wymagań zainteresowanych stron i przegląd pojawiających się problemów w przemyśle spożywczym. Zagadnienia zostały opracowane i przeanalizowane przez grupy robocze, składające się z międzynarodowych partnerów reprezentujących producentów żywności, sprzedawców detalicznych, firmy świadczące usługi gastronomiczne, jednostki certyfikujące oraz niezależnych ekspertów technicznych.

Główne cele wprowadzenia wersji 8 standardu BRC to:
– zachęcanie do rozwoju kultury bezpieczeństwa produktów
– rozszerzenie wymagań dotyczących monitorowania środowiska
– zachęcanie zakładów do dalszego rozwoju systemów bezpieczeństwa i ochrony żywności przed zamierzonym zanieczyszczeniem (ang. Food Defence)
– sprecyzowanie wymagań dotyczących stref ryzyka produktów
– sprecyzowanie wymagań dla zakładów produkujących karmę dla zwierząt domowych
– zapewnienie globalnego, międzynarodowego zasięgu, a także benchmarking Global Food Safety Initiative (GFSI), czyli analiza porównawcza przedsiębiorstw z konkurentami oraz firmami wiodącymi w branży spożywczej

Standard BRC Global Standard for Food Safety może być zakupiony w wersji papierowej lub pobrany bezpłatnie w wersji pdf. Szczegóły znajdą Państwo na stronie https://www.brcbookshop.com/

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszą jednostką.


Zobacz wszystkie aktualności