ul. Zygmunta Markerta 1 lok. 5
02-495 Warszawa
tel. + 48 22 490 86 51

ul. Hryniewickiego 6A/36
81-340 Gdynia

Select language: PLEN

Norma BRCGS Packaging Materials jest skierowana do producentów opakowań i materiałów opakowaniowych przeznaczonych nie tylko do przemysłu spożywczego, ale również do wielu innych branż np. kosmetycznej, bez względu na to czy są to opakowania bezpośrednie, pośrednie czy zewnętrzne. Pomaga producentom w wypełnianiu obowiązków wynikających z przepisów prawa, wymagań stawianych przez odbiorców,  jak również chroni dobra konsumentów.

Standard BRCGS Packaging Materials obejmuje następujące obszary:

 • zaangażowanie najwyższego kierownictwa
 • analizę zagrożeń i ocenę
 • system zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu
 • standardy zakładu
 • kontrola procesu i produkcji

Zgodność z wymaganiami BRCGS Packaging Materials gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo wytwarzanych opakowań oraz umożliwia spełnienie wymagań prawnych i higienicznych.

Z doświadczenia wiemy, że certyfikacja BRCGS Packaging Materials ułatwia współpracę z odbiorcami krajowymi i zagranicznymi, którzy coraz częściej stawiają wysokie wymagania swoim dostawcom. Certyfikacja wzmacnia zaufanie, co objawia się zmniejszeniem ilości auditów na ich zlecenie.

Certyfikacja BRCGS Packaging Materials w przypadku firm zajmujących się produkcją opakowań i materiałów opakowaniowych, jest najlepszym dowodem zaangażowania wytwórcy w zapewnienie bezpieczeństwa, jakości i legalności produktu.

Jak wyglądają etapy procesu certyfikacji z firmą GLOBAL QUALITY?

 • Kontakt z nami.
  To Państwo musicie wykonać pierwszy krok – skontaktować się z nami. Możecie Państwo to zrobić poprzez zapytanie ofertowe, dostępne na naszej stronie. Jeśli jest taka potrzeba odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wątpliwości.
 • Oferta i nawiązanie współpracy.
  Po rozpoznaniu Państwa potrzeb przedstawiamy indywidualną ofertę oraz ogólne warunki współpracy. Po zaakceptowaniu naszej oferty prosimy o przesłanie podpisanego zlecenia.
 • Audity.
  Kluczowym momentem w procesie certyfikacji jest audit certyfikujący. Jeden z naszych auditorów odwiedza Państwa firmę w ustalonym terminie i dokonuje oceny kryteriów niezbędnych do otrzymania certyfikacji. Jeśli czujecie Państwo taką potrzebę, istnieje możliwość dokonania auditu diagnostycznego przed auditem certyfikującym – pozwoli to upewnić się Państwu, że wszystkie wymagane normy są wdrożone i funkcjonują prawidłowo
 • Raport z auditu.
  Auditor sporządza raport na podstawie dokonanej w Państwa firmie oceny. Jeśli zdarzy się, że nie wszystkie wymagane kryteria zostały spełnione, zostaniecie Państwo o tym poinformowani, a także wyznaczymy czas, w którym będziecie Państwo mogli dokonać działań korygujących.
 • Decyzja o udzieleniu certyfikacji.
  Auditor po sporządzeniu raportu przekazuje go do naszej jednostki gdzie poddawany jest on końcowej weryfikacji. Jeśli raport zostanie zaakceptowany, podejmowana jest decyzja o wydaniu certyfikatu.

Na każdym etapie certyfikacji możecie Państwo liczyć na nasze wsparcie – jesteśmy przecież po to, aby pomagać naszym klientom w rozwoju ich biznesu.