ul. Zygmunta Markerta 1 lok. 5
02-495 Warszawa
tel. + 48 22 490 86 51

ul. Hryniewickiego 6A/36
81-340 Gdynia

Select language: PLEN

Dobra Praktyka Dystrybucyjna – DPD (Good Distribution Practice, GDP), jest to zbiór zasad, których stosowanie w praktyce gwarantuje, że przez całą drogę produktu leczniczego od wytwórcy do apteki zachowana będzie jego jakość i niezmienność oraz, że będzie on pochodził z legalnego źródła dostawy.

Podstawą prawna nakazującą posiadanie wdrożonego systemy DPD (GDP) jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

System jakości utworzony w oparciu o zasady DPD (GDP) w przedsiębiorstwie powinien zapewniać:

  • zamawianie, dostawy, przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie lub wysyłkę produktów leczniczych zgodną z wymogami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP);
  • jasne określenie zakresu obowiązków i uprawnień kierownictwa;
  • dostarczanie produktów leczniczych uprawnionym odbiorcom w odpowiednim terminie;
  • bieżące dokumentowanie działań;
  • dokumentowanie i badanie odstępstw od ustalonych procedur;
  • podejmowanie działań naprawczych i zapobiegawczych w celu usunięcia odstępstw i zapobiegania im zgodnie z procedurami zarządzania ryzykiem w zakresie jakości.

Certyfikacja systemu DPD (GDP) niesie za sobą szereg korzyści, dotyczących zarówno wewnętrznego funkcjonowania firmy, a także wzmacnia prestiż i zaufanie do jednostki w oczach potencjalnych kontrahentów.

Nasi klienci potwierdzają, że certyfikat DPD (GDP) zwiększa przewagę konkurencyjną jak również ogranicza ryzyko w łańcuchu dystrybucji produktów leczniczych.

Certyfikacja standardu DPD (GDP certyfikat) to najwyższe świadectwo, że Państwa przedsiębiorstwo realizuje Dobrą Praktykę Dystrybucyjną zgodnie z wymaganiami prawnymi.