ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
tel. + 48 22 490 86 51

ul. Hryniewickiego 6A/36
81-340 Gdynia

Select language: PLEN

Standard IFS FOOD dotyczy wyłącznie producentów żywności oraz firm pakujących produkty spożywcze. Dotyka obszarów powstawania i obróbki produktów a także określa wytyczne miejsc w których żywność może być narażona na niebezpieczeństwa podczas pakowania.

IFS FOOD jest odpowiedzią na wymagania utrzymania stale wysokiej jakości produktów stawiane przez zarówno konsumentów jak i dostawców i sprzedawców. Norma jest wdrażana głównie przez producentów marek własnych.
Standard IFS FOOD ma na celu dbać o bezpieczeństwo produktów od produkcji do momentu pakowania. Wymagania normy obejmują następujące obszary:

 • odpowiedzialność kierownictwa;
 • system zarządzania jakością (w tym HACCP);
 • zarządzanie zasobami;
 • planowanie i procesy produkcyjne;
 • pomiary, analizy i ciągłe doskonalenie.
 • obszar obrony żywności

Standard IFS FOOD spełnia wymagania rynku międzynarodowego, jest ponadto zgodny z wymaganiami w obszarze bezpieczeństwa żywności nałożonymi przez Unie Europejską.

Dzięki certyfikacji IFS FOOD firmy zostają wpisane do międzynarodowej bazy jednostek certyfikowanych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku współpracy z dużymi sieciami handlowymi, które mają do niego dostęp – w ten sposób często dobierają i weryfikują swoich dostawców.

Nasi klienci, będący producentami marek własnych potwierdzają, że certyfikacja IFS FOOD ułatwia współpracę z sieciami handlowymi – buduje pozytywne relacje i zaufanie, co objawia się zmniejszeniem ilości auditów klienckich.

Jesteśmy przekonani, że certyfikacja IFS FOOD przyniesie Państwu szereg wymiernych korzyści – nie tylko wzmocni pozycje na rynku, ale również obniży realne koszty, dzięki systematycznym działaniom zapobiegawczym.

Jak wyglądają etapy procesu certyfikacji z firmą GLOBAL QUALITY?

 • Kontakt z nami.
  To Państwo musicie wykonać pierwszy krok – skontaktować się z nami. Możecie Państwo to zrobić poprzez zapytanie ofertowe, dostępne na naszej stronie. Jeśli jest taka potrzeba odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wątpliwości.
 • Oferta i nawiązanie współpracy.
  Po rozpoznaniu Państwa potrzeb przedstawiamy indywidualną ofertę oraz ogólne warunki współpracy. Po zaakceptowaniu naszej oferty prosimy o przesłanie podpisanego zlecenia.
 • Audity.
  Kluczowym momentem w procesie certyfikacji jest audit certyfikujący (audyt IFS). Jeden z naszych auditorów odwiedza Państwa firmę w ustalonym terminie i dokonuje oceny kryteriów niezbędnych do otrzymania certyfikacji. Jeśli czujecie Państwo taką potrzebę, istnieje możliwość dokonania auditu diagnostycznego przed auditem certyfikującym – pozwoli to upewnić się Państwu, że wszystkie wymagane normy są wdrożone i funkcjonują prawidłowo
 • Raport z auditu.
  Auditor sporządza raport na podstawie dokonanej w Państwa firmie oceny. Jeśli zdarzy się, że nie wszystkie wymagane kryteria zostały spełnione, zostaniecie Państwo o tym poinformowani, a także wyznaczymy czas, w którym będziecie Państwo mogli dokonać działań korygujących.
 • Decyzja o udzieleniu certyfikacji.
  Auditor po sorządzeniu raportu przekazuje go do naszej jednostki gdzie poddawany jest on końcowej weryfikacji. Jeśli raport zostanie zaakceptowany dyrektor jednostki certyfikującej podejmuje decyzję o wydaniu certyfikatu.

Na każdym etapie certyfikacji możecie Państwo liczyć na nasze wsparcie – jesteśmy przecież po to, aby pomagać naszym klientom w rozwoju ich biznesu.