ul. Zygmunta Markerta 1 lok. 5
02-495 Warszawa
tel. + 48 22 490 86 51

ul. Hryniewickiego 6A/36
81-340 Gdynia

Select language: PLEN

Standard IFS Broker przeznaczony jest dla importerów, agentów oraz pośredników w obrocie i handlu produktami spożywczymi.

W procesie certyfikacji weryfikowane jest wdrożenie odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo żywności, w tym spełnienie przez dostawców wymogów prawnych oraz wynikających z umów.

Uzyskanie certyfikatu IFS Broker potwierdza wysoką jakość świadczonych usług oraz dążenie organizacji do ciągłego doskonalenia w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności.

Nasi klienci potwierdzają, iż certyfikacja IFS Broker ułatwia współpracę z sieciami handlowymi – buduje pozytywne relacje i zaufanie, co objawia się zmniejszeniem ilości auditów drugiej strony.

Jesteśmy przekonani, że certyfikacja Broker przyniesie Państwu szereg wymiernych korzyści – nie tylko wzmocni pozycję na rynku, ale również obniży realne koszty, dzięki systematycznym działaniom zapobiegawczym.

Jak wyglądają etapy procesu certyfikacji z firmą GLOBAL QUALITY?

 • Kontakt z nami.
  To Państwo musicie wykonać pierwszy krok – skontaktować się z nami. Możecie Państwo to zrobić poprzez zapytanie ofertowe, dostępne na naszej stronie. Jeśli jest taka potrzeba odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wątpliwości.
 • Oferta i nawiązanie współpracy.
  Po rozpoznaniu Państwa potrzeb przedstawiamy indywidualną ofertę oraz ogólne warunki współpracy. Po zaakceptowaniu naszej oferty prosimy o przesłanie podpisanego zlecenia.
 • Audity.
  Kluczowym momentem w procesie certyfikacji jest audit certyfikujący. Jeden z naszych auditorów odwiedza Państwa firmę w ustalonym terminie i dokonuje oceny kryteriów niezbędnych do otrzymania certyfikacji. Jeśli czujecie Państwo taką potrzebę, istnieje możliwość dokonania auditu diagnostycznego przed auditem certyfikującym – pozwoli to upewnić się Państwu, że wszystkie wymagane normy są wdrożone i funkcjonują prawidłowo
 • Raport z auditu.
  Auditor sporządza raport na podstawie dokonanej w Państwa firmie oceny. Jeśli zdarzy się, że nie wszystkie wymagane kryteria zostały spełnione, zostaniecie Państwo o tym poinformowani, a także wyznaczymy czas, w którym będziecie Państwo mogli dokonać działań korygujących.
 • Decyzja o udzieleniu certyfikacji.
  Auditor po sporządzeniu raportu przekazuje go do naszej jednostki gdzie poddawany jest on końcowej weryfikacji. Jeśli raport zostanie zaakceptowany, podejmowana jest decyzja o wydaniu certyfikatu.

Na każdym etapie certyfikacji możecie Państwo liczyć na nasze wsparcie – jesteśmy przecież po to, aby pomagać naszym klientom w rozwoju ich biznesu.