ul. Zygmunta Markerta 1 lok. 5
02-495 Warszawa
tel. + 48 22 490 86 51

ul. Hryniewickiego 6A/36
81-340 Gdynia

Select language: PLEN

Norma ISO 14001 to tzw. norma zarządzania środowiskowego. Reguluje procesy w firmie, które mają bezpośredni wpływ na środowisko naturalne, np.: zużycie i wykorzystanie zasobów naturalnych, zarządzanie ściekami i odpadami przemysłowymi, zużycie energii.  Norma ISO 14001 jest wdrażana zarówno w małych, jak i dużych firmach prowadzących działalność  produkcyjną, przetwórczą lub usługową.

Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania środowiskiem  jest pierwszym krokiem ku ciągłemu doskonaleniu prowadzonych działań na rzecz ochrony środowiska.  Norma ISO 14001 obejmuje:

 • opracowanie i zdefiniowanie polityki środowiskowej;
 • identyfikację aspektów środowiskowych oraz ocenę ich wpływu na środowisko;
 • opracowanie procedur mających na celu spełnienie założonych celów;
 • okresowe przeglądy systemu zarządzania środowiskowego.

Nasi klienci decydują się na certyfikację ISO 14001, ze względu na troskę o środowisko naturalne, w którym działają.  Z doświadczenia wiemy, że wdrożenie systemów zarządzania środowiskiem niesie szereg korzyści, zarówno wspomagających działalność firmy jak i pozytywnie wpływających na relacje ze społeczeństwem.

Nierzadko certyfikacja ISO 14001 jest jednym z elementów budowy pozytywnego wizerunku naszych klientów, chcących być postrzeganymi jako organizacje świadome zagrożeń wynikających ze swojej działalności. Kontrahenci chętniej współpracują z firmami, które czują odpowiedzialność wobec  środowiska naturalnego.

Organizacja posiadająca certyfikat ISO 14001 posiadają przewagę konkurencyjną świadczącą o dobrych intencjach firmy. Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego sprawi, że Państwa firma stanie się cenniejszym kontrahentem i pewnym partnerem biznesowym.

Ponadto certyfikacja ISO 14001 jest bardzo często wymagana poprzez szereg instytucji i ułatwia otrzymywanie wielu decyzji i pozwoleń potrzebnych w lokalnej działalności handlowej i produkcyjnej.

ETAPY PROCESU CERTYFIKACJI

Jak wyglądają etapy procesu certyfikacji z firmą GLOBAL QUALITY?

 • Kontakt z nami
.
  To Państwo musicie wykonać pierwszy krok – skontaktować się z nami. Możecie Państwo to zrobić poprzez zapytanie ofertowe, dostępne na naszej stronie. Jeśli jest taka potrzeba odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wątpliwości.
 • Oferta i nawiązanie współpracy.
  Po rozpoznaniu Państwa potrzeb przedstawiamy indywidualną ofertę oraz ogólne warunki współpracy. Po zaakceptowaniu naszej oferty prosimy o przesłanie podpisanego zlecenia.
 • Audity.
  Kluczowym momentem w procesie certyfikacji jest dwuetapowy audit certyfikujący. Jeden z naszych auditorów odwiedza Państwa firmę w ustalonym terminie i dokonuje oceny kryteriów niezbędnych do otrzymania certyfikacji.
 • Raport z auditu
.
  Auditor sporządza raport na podstawie dokonanej w Państwa firmie oceny. Jeśli zdarzy się, że nie wszystkie wymagane kryteria zostały spełnione, zostaniecie Państwo o tym poinformowani, a także wyznaczymy czas, w którym będziecie Państwo mogli dokonać działań korygujących.
 • Decyzja o udzieleniu certyfikacji

  Auditor po sporządzeniu raportu przekazuje go do naszej jednostki gdzie poddawany jest on końcowej weryfikacji. Jeśli raport zostanie zaakceptowany podejmowana jest decyzja o wydaniu certyfikatu.
 • Audity nadzoru.
  W drugim i trzecim roku od otrzymania certyfikacji wykonujemy audity kontrolne.

Na każdym etapie certyfikacji możecie Państwo liczyć na nasze wsparcie – jesteśmy przecież po to, aby pomagać naszym klientom w rozwoju ich biznesu.