ul. Zygmunta Markerta 1 lok. 5
02-495 Warszawa
tel. + 48 22 490 86 51

ul. Hryniewickiego 6A/36
81-340 Gdynia

Select language: PLEN

Norma ISO 9001 jest obecnie jedną z najbardziej popularnych norm. Nasi klienci decydują się na certyfikację głównie ze względu na chęć spełnienia coraz to wyższych wymagań odbiorców swoich produktów i usług oraz wzrost ich zadowolenia.

Niewątpliwą zaletą normy ISO 9001 jest jej uniwersalność. Można ja zastosować w firmie o dowolnej wielkości i profilu. Z doświadczenia wiemy, że znajduje szczególną popularność wśród przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych. Certyfikacja ISO 9001 pomaga w osiąganiu satysfakcji klienta, a także motywuje pracowników oraz umożliwia ciągłą optymalizację zróżnicowanych procesów w firmie.

Norma ISO 9001 ma na celu przede wszystkim zapewnienie o jakości wyrobów i usług. Ponadto certyfikacja umożliwia:

 • uporządkowanie i nadzór nad dokumentacją firmową;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie kierownictwa w proces budowy polityki jakości firmy;
 • usystematyzowanie zasad zarządzania zasobami i procesami;
 • identyfikację procesów oraz systematyczne pomiary ich jakości;
 • analizę i ciągłe doskonalenie procesów.

Wdrożony system zarządzania jakością pozwoli również poprawić funkcjonowanie całej firmy poprzez wzrost efektywności oraz otworzy przed Państwa firmą nowe możliwości.

Certyfikacja normy ISO 9001 jest często pierwszą certyfikacją w przedsiębiorstwie. Rozumiemy, że może być to dla Państwa firmy kluczowym etapem rozwoju dającym większy prestiż, rozszerzenie rynków czy wzrost zaufania i lojalności klientów.
Wiemy jak ważna dla Państwa firmy jest certyfikacja systemu zarządzania jakością, dlatego też zapewniamy pomoc i wsparcie na każdym etapie współpracy, tak aby proces certyfikacji odbył się sprawnie i możliwie szybko.

ETAPY PROCESU CERTYFIKACJI

Jak wyglądają etapy procesu certyfikacji z firmą GLOBAL QUALITY?

 • Kontakt z nami.
  To Państwo musicie wykonać pierwszy krok – skontaktować się z nami. Możecie Państwo to zrobić poprzez zapytanie ofertowe, dostępne na naszej stronie. Jeśli jest taka potrzeba odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wątpliwości.
 • Oferta i nawiązanie współpracy.
  Po rozpoznaniu Państwa potrzeb przedstawiamy indywidualną ofertę oraz ogólne warunki współpracy. Po zaakceptowaniu naszej oferty prosimy o przesłanie podpisanego zlecenia.
 • Audity.
  Kluczowym momentem w procesie certyfikacji jest dwuetapowy audit certyfikujący (audit ISO 9001). Jeden z naszych auditorów odwiedza Państwa firmę w ustalonym terminie i dokonuje oceny kryteriów niezbędnych do otrzymania certyfikacji.
 • Raport z auditu.
  Auditor sporządza raport na podstawie dokonanej w Państwa firmie oceny. Jeśli zdarzy się, że nie wszystkie wymagane kryteria zostały spełnione, zostaniecie Państwo o tym poinformowani, a także wyznaczymy czas, w którym będziecie Państwo mogli dokonać działań korygujących.
 • Decyzja o udzieleniu certyfikacji.
  Auditor po sporządzeniu raportu przekazuje go do naszej jednostki gdzie poddawany jest on końcowej weryfikacji. Jeśli raport zostanie zaakceptowany, podejmowana jest decyzja o wydaniu certyfikatu.
 • Audity nadzoru.
  W drugim i trzecim roku od otrzymania certyfikatu wykonujemy audity kontrolne.

Na każdym etapie certyfikacji możecie Państwo liczyć na nasze wsparcie – jesteśmy przecież po to, aby pomagać naszym klientom w rozwoju ich biznesu.