ul. Zygmunta Markerta 1 lok. 5
02-495 Warszawa
tel. + 48 22 490 86 51

ul. Hryniewickiego 6A/36
81-340 Gdynia

Select language: PLEN

Norma PN-ISO 45001 jest elementem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jego głównym celem jest identyfikacja okoliczności zagrażających zdrowiu i życiu pracowników oraz eliminacja ryzyka ich występowania.

PN-ISO 45001 jest  międzynarodową normą określającą wymagania systemów zarządzania z zakresu BHP.  Zaletą PN-ISO 45001 jest ukierunkowanie na specyficzne regulacje prawne ustawodawstwa.

Norma  PN-ISO 45001 może zostać wdrożona w każdej firmie bez względu na jej wielkość i profil działalności. Z doświadczenia wiemy, że największym zainteresowaniem cieszy się wśród przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych.

Norma PN-ISO 45001 obejmuje następujące obszary:

 • planowanie i rozpoznawanie zagrożeń, ocenę i kontrolę ryzyka;
 • program zarządzania PN-ISO 45001
 • struktura i odpowiedzialność;
 • szkolenia, świadomość i kompetencje;
 • konsultacje i komunikacja;
 • kontrola operacji;
 • przygotowanie i działania na wypadek awarii;
 • pomiar, monitorowanie i poprawa wydajności.

Certyfikacja systemu PN-ISO 45001 niesie za sobą szereg korzyści, dotyczących zarówno wewnętrznego funkcjonowania firmy, a także wzmacnia prestiż i zaufanie do jednostki w oczach potencjalnych kontrahentów.

Nasi klienci potwierdzają, że certyfikacja PPN-ISO 45001 zmniejsza ryzyko występowania chorób zawodowych, co z kolei ogranicza przestoje produkcyjne będące ich konsekwencją, a także obniża koszty z nimi związane.

Certyfikacja normy PN-ISO 45001 to najwyższe świadectwo dbałości o najważniejszy zasób każdego przedsiębiorstwa – zasób ludzki oraz troski o bezpieczeństwo w środowisku pracy.

ETAPY PROCESU CERTYFIKACJI

Jak wyglądają etapy procesu certyfikacji z firmą GLOBAL QUALITY?

 • Kontakt z nami.
  To Państwo musicie wykonać pierwszy krok – skontaktować się z nami. Możecie Państwo to zrobić poprzez zapytanie ofertowe, dostępne na naszej stronie. Jeśli jest taka potrzeba odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wątpliwości.
 • Oferta i nawiązanie współpracy.
  Po rozpoznaniu Państwa potrzeb przedstawiamy indywidualną ofertę oraz ogólne warunki współpracy. Po zaakceptowaniu naszej oferty prosimy o przesłanie podpisanego zlecenia.
 • Audity.
  Kluczowym momentem w procesie certyfikacji jest dwuetapowy audit certyfikujący. Jeden z naszych auditorów odwiedza Państwa firmę w ustalonym terminie i dokonuje oceny kryteriów niezbędnych do otrzymania certyfikacji.
 • Raport z auditu.
  Auditor sporządza raport na podstawie dokonanej w Państwa firmie oceny. Jeśli zdarzy się, że nie wszystkie wymagane kryteria zostały spełnione, zostaniecie Państwo o tym poinformowani, a także wyznaczymy czas, w którym będziecie Państwo mogli dokonać działań korygujących.
 • Decyzja o udzieleniu certyfikacji
  Auditor po sporządzeniu raportu przekazuje go do naszej jednostki gdzie poddawany jest on końcowej weryfikacji. Jeśli raport zostanie zaakceptowany dyrektor jednostki certyfikującej podejmuje decyzję o wydaniu certyfikatu.
 • Audity nadzoru.
  W drugim i trzecim roku od otrzymania certyfikacji wykonujemy audity kontrolne.

Na każdym etapie certyfikacji możecie Państwo liczyć na nasze wsparcie – jesteśmy przecież po to, aby pomagać naszym klientom w rozwoju ich biznesu.