ul. Zygmunta Markerta 1 lok. 5
02-495 Warszawa
tel. + 48 22 490 86 51

ul. Hryniewickiego 6A/36
81-340 Gdynia

Select language: PLEN

Centrala:

GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Markerta 1 lok. 5
02-495 Warszawa
tel. + 48 22 490 86 51

Biuro handlowe:

GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.
ul. Hryniewickiego 6A/36
81-340 Gdynia

Jeżeli korzystają Państwo z formularza kontaktu, w oparciu o postanowienia art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-233) , ul. Serwituty 25.
2. Kontakt w sprawach dotyczących Ochrony Danych – rodo@gqcert.com
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO, tj. Państwa zgody oraz uzasadnionego interesu administratora, definiowanego jako możliwość nawiązania kontaktu.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty obsługujące stronę www.
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Zgoda jest dobrowolna i może być wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania. Cofnięcie zgody może jednak w określonych przypadkach oznaczać brak możliwości nawiązania kontaktu.

Pełna wersja Polityki Prywatności