ul. Zygmunta Markerta 1 lok. 5
02-495 Warszawa
tel. + 48 22 490 86 51

ul. Hryniewickiego 6A/36
81-340 Gdynia

Select language: PLEN

Począwszy od 2004 roku prowadziliśmy certyfikację gospodarstw hodowli bydła według standardu SFS.  W 2019 roku standard ten przyjął nazwę CULTIVATE i został dostosowany do kryteriów zrównoważonej produkcji obejmujących poprawę dobrostanu zwierząt, poprawę ekonomicznej kondycji gospodarstw,  ochronę klimatu oraz redukcję zużycia antybiotyków. Od początku projektu certyfikowanych zostało już ponad 30 tysięcy gospodarstw z całej Polski.

Standard CULTIVATE jest elementem składowym kompleksowego systemu zrównoważonej produkcji, w którym uczestniczą także ubojnie bydła oraz zakłady rozbioru i przetwórstwa mięsa wołowego.

Certyfikacja według standardu CULTIVATE opiera się na wizytach w gospodarstwach, których celem jest potwierdzenie stosowania odpowiednich praktyk w produkcji zwierzęcej oraz roślinnej.

Wykwalifikowani inspektorzy oceniają między innymi dobrostan zwierząt, metody leczenia, wpływ gospodarstwa na środowisko oraz ryzyko stabilności ekonomicznej. W przypadku spełnienia kryteriów i pozytywnej oceny gospodarstwo otrzymuje certyfikat, ważny przez 3 lata.

Certyfikacja na zgodność ze standardem CULTIVATE jest dobrowolna i nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie hodowcy. Koszty certyfikacji ponosi nasz zleceniodawca – właściciel standardu CULTIVATE. Certyfikowane mogą być wyłącznie gospodarstwa wskazane przez właściciela standardu.