ul. Zygmunta Markerta 1 lok. 5
02-495 Warszawa
tel. + 48 22 490 86 51

ul. Hryniewickiego 6A/36
81-340 Gdynia

Select language: PLEN

Certyfikacja MSC dla łańcucha dostaw (MCS CoC) skierowana jest dla wszystkich firm, które przetwarzają produkty certyfikowane logiem MSC i/lub ASC lub zamierzają rozszerzyć swój zakres działalności o te produkty i jednocześnie chcą zapewnić sobie możliwość ich sprzedaży jako produkty certyfikowane. Dotyczy to m. in. producentów, dystrybutorów, hurtowników, firmy pakujące i przepakowujące, firmy cateringowe, restauracje, sprzedawców detalicznych.

Standard MSC CoC gwarantuje zarówno kupcom jak i konsumentom pewność, że produkt posiadający znak MSC lub ASC jest w pełni identyfikowalny, a cały łańcuch dostaw jest szczegółowo monitorowany. Umożliwia to prześledzenie pełnej, nieprzerwanej drogi produktu od certyfikowanego gospodarstwa rybnego lub hodowli aż do stołu. Taki udokumentowany proces daje pewność, że wszystkie produkty posiadające certyfikat MSC i ASC są prawidłowo oznakowane, nie są zafałszowane innymi gatunkami, a także pochodzą od producentów, którzy postępują zgodnie z zasadami odpowiedzialnej akwakultury, a ich wpływ na środowisko jest ograniczony do minimum.

Wprowadzenie logo MSC oraz ASC ułatwia klientowi podjęcie świadomej decyzji o zakupie odpowiedzialnie poławianych lub hodowanych ryb i owoców morza.

Co jest oceniane w procesie certyfikacji?

 • Korzystanie z certyfikowanych dostawców
 • Identyfikowalność produktów
 • Segregowanie i oddzielanie produktów certyfikowanych i konwencjonalnych
 • Możliwość pełnego odtworzenia drogi produktu wraz z bilansem masy
 • System zarządzania

Uzyskany certyfikat ważny jest przez 3 lata, audity monitorujące w okresie ważności certyfikatu odbywają się corocznie.

MSC (Marine Stewardship Council) to niezależna międzynarodowa organizacja pozarządowa, która we współpracy z rybakami, organizacjami ekologicznymi oraz naukowcami opracowała uznany międzynarodowo standard zrównoważonego rybołówstwa oraz Łańcucha Dostaw ryb i owoców morza. Ma on na celu zachowanie naturalnej bioróżnorodności dziko żyjących gatunków w morzach i oceanach.

ASC (Aquaculture Stewardship Council) to niezależna, międzynarodowa organizacja non-profit zarządzająca programem certyfikacji i znakowania odpowiedzialnej akwakultury.

Global Quality Sp. z o.o. prowadzi certyfikację MSC CoC jako partner akredytowanej jednostki Vireo Srl.

Jak wyglądają etapy procesu certyfikacji z firmą GLOBAL QUALITY?

 • Kontakt z nami.
  To Państwo musicie wykonać pierwszy krok – skontaktować się z nami. Możecie Państwo to zrobić poprzez zapytanie ofertowe, dostępne na naszej stronie. Jeśli jest taka potrzeba odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wątpliwości.
 • Oferta i nawiązanie współpracy.
  Po rozpoznaniu Państwa potrzeb przedstawiamy indywidualną ofertę oraz ogólne warunki współpracy. Po zaakceptowaniu naszej oferty prosimy o przesłanie podpisanego zlecenia.
 • Audity.
  Kluczowym momentem w procesie certyfikacji jest audit certyfikujący. Jeden z naszych auditorów odwiedza Państwa firmę w ustalonym terminie i dokonuje oceny kryteriów niezbędnych do otrzymania certyfikacji. Jeśli czujecie Państwo taką potrzebę, istnieje możliwość dokonania auditu diagnostycznego przed auditem certyfikującym – pozwoli to upewnić się Państwu, że wszystkie wymagane normy są wdrożone i funkcjonują prawidłowo
 • Raport z auditu.
  Auditor sporządza raport na podstawie dokonanej w Państwa firmie oceny. Jeśli zdarzy się, że nie wszystkie wymagane kryteria zostały spełnione, zostaniecie Państwo o tym poinformowani, a także wyznaczymy czas, w którym będziecie Państwo mogli dokonać działań korygujących.
 • Decyzja o udzieleniu certyfikacji.
  Auditor po sporządzeniu raportu przekazuje go do naszej jednostki gdzie poddawany jest on końcowej weryfikacji. Jeśli raport zostanie zaakceptowany, podejmowana jest decyzja o wydaniu certyfikatu.

Na każdym etapie certyfikacji możecie Państwo liczyć na nasze wsparcie – jesteśmy przecież po to, aby pomagać naszym klientom w rozwoju ich biznesu.